VinnieVincent Medical Group

ประสบการณ์กว่า 15 ปีในการค้าระหว่างประเทศจำนวนมาก

ซัพพลายเออร์ที่ต้องการจากรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลก

เยี่ยมชมสำนักงานและโรงงาน

สำนักงานปักกิ่ง

hfgd (1)

hfgd (2)

hfgd (5)

hfgd (4)

hfgd (6)

สำนักงานเฉิงตู

jgh (1)

jgh (2)

jgh (3)

โรงงานของเรา

ข้อเท็จจริง (5)

ข้อเท็จจริง (2)

ข้อเท็จจริง (3)

ข้อเท็จจริง (12)

HFDJHG

ข้อเท็จจริง (9)

ข้อเท็จจริง (11)

ข้อเท็จจริง (7)

ข้อเท็จจริง (10)